Zagospodarowanie kamieniołomu

data: 2011

lokalizacja: Kazimierz Dolny, Polska

Zagospodarowanie kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.
Centrum Turystyczno – Rozrywkowe.

Podnóże kamieniołomu zagospodarowano na Centrum Turystyczno – Rozrywkowe, w skład którego wchodzą: kino, dom kultury, ośrodek sportu oraz hotel z restauracją.

Poszczególne funkcje zamknięto w oddzielnych budynkach połączonych podziemnym parkingiem. Stanowią one spójny układ urbanistyczny, który wynika z kierunków napływu ludzi.

Ponadto do każdego z budynków prowadzi plac – ciąg pieszy, stanowiący kontynuację bryły. Gont drewniany, z którego zaprojektowano elewacje oraz dachy budynków w połączeniu z kamieniem znajdującym się w ich otoczeniu współgrają z klimatem kazimierskiej zabudowy.