Strefa Zero, NYC

data: 2012
lokalizacja: Strefa Zero, Nowy Jork, USA

Głównym założeniem projektu jest zagospodarowanie terenu Strefy Zero oraz stworzenie memoriału upamiętniającego ofiary ataków terrorystycznych z 2001 roku. Na terenie objętym projektem zaprojektowano cztery budynki biurowe, filharmonię, stację metra, parking nadziemny oraz memoriał.

Większa część terenu została zakryta wodą, która symbolizuje spokój. W niej znajdują się poszczególne budynki oraz dwa otwory w ziemi w kształcie obrysu dawnych wież World Trade Center. W ścianach otworów wypisane są nazwiska wszystkich ofiar 9/11.

W każdą rocznicę, o godzinie 8.46 (otwór północny) oraz 9.03 (otwór południowy), murki oporowe memoriału obniżają się przy pomocy mechanizmu hydraulicznego, dzięki czemu, woda z otaczających akwenów wpada do wewnątrz otworów. Drugim elementem upamiętniającym rocznicę jest pokaz laserowy (godz. 22.00). Z otworów memoriału uruchamiane są urządzenia tworzące sztuczną mgłę, w której specjalne rzutniki laserowe wyświetlają częściowo dawne wieże World Trade Center.

Pokaż