Lubelski Plac Śmierci

data: 2009

lokalizacja: Lublin, Polska

Projekt konkursowy

Ideą projektu było stworzenie przestrzeni bogatej w symbolikę, nawiązującą w historię opracowanej przestrzeni. Każdy element został zaprojektowany tak, aby podkreślić znaczenie oraz powagę miejsca. Działka została podzielona na dwie części. Pierwsza to wykop głęboki na 3 metry. Druga to zadaszony, trawiasty plac.

Przy ulicy Zimnej na wysokości opracowywanej działki, płytki chodnikowe zastąpione zostają kostką brukową, która jest nawiązaniem do oryginalnej nawierzchni terenu. W tym też miejscu, zostały ułożone tory kolejowe, które prowadzą w głąb placu – wykopu (nawiązanie do dawnej rampy kolejowej). Z prawej strony umiejscowiono dziesiątki kubików różnej wysokości, które przechodzą w rząd wysokich, betonowych słupów. W ten symboliczny sposób przedstawiono oprawców ludności żydowskiej, nieugiętych oraz obojętnych na ludzkie cierpienia. Każdy ze słupów jest podświetlony nocą lampami. Na końcu wykopu, znajduje się wielka, betonowa ściana. W miejscu, gdzie tory wbijają się w mur, zaprojektowano setki otworów, w których umiejscowiono diody barwy białej. Jest to symboliczne przedstawienie setek dusz, dla których w tym miejscu zaczęła się ostatnia podróż. Na pozostałej części betonowej ściany wyryto imiona ludności żydowskiej. Wyżej znajduje się zadaszony plac. Początkiem tej części projektu są dwie, powykrzywiane szyny kolejowe. Dalsza część tego miejsca została wyłożona zniszczonymi resztkami torów kolejowych oraz betonowych słupów. W ten sposób podkreślono definitywny koniec oraz zrujnowanie życia ludzkiego.